OA JCS

JCS OA

Школа журналістики і комунікацій НаУОА

JCS (Journalism and Сommunications School), або ж Школа журналістики та комунікацій НаУОА – це середовище професійного становлення та самовдосконалення здобувачів, що прагнуть навчитися ефективно комунікувати у сучасному інформаційному суспільстві. 

Наша школа – це потужний репозитарій ресурсів у першу чергу людських (викладачі, студенти, випускники, роботодавці), а також матеріальних (приміщення, обладнання, техніка) і нематеріальних (спільнота об’єднана цінностями), що у ефективній взаємодії сприяють реалізації нашої місії.

Місія, візія, цінності

Місія школи журналістики та комунікацій полягає у сприянні налагодження ефективної комунікації між ключовими середовищами суспільства: владою, підприємцями та громадським сектором. Усі перемоги, як і усі поразки починаються з комунікації і саме тому навички у цій площині є критично важливими як для молодих людей, що лише шукають свій шлях так і для тих, хто цим шляхом уже прямує.

Цінності